ضعف بینایی اغلب با نزدیک بینی یا دوربینی مرتبط است. عواملی نظیر ژنتیک، تغذیه ضعیف، پیری و فشار بیش از حد بر چشم ها معمولاً علائم ضعف بینایی را به دنبال دارد  و نیاز فرد به تقویت چشم ها را نشان میدهد. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند در تقویت بینایی تأثیرگذار باشد.