استخوان های سالم و قوی نقش مهمی در سلامت انسان دارد. اگر در شخصی توده استخوانی کافی تشکل نشده یا تراکم مواد معدنی به هر دلیلی از جمله سوء تغذیه از بین برود، فرد دچار پوکی استخوان می شود و بدنبالش استخوان ها در معرض آسیب پذیری و شکنندگی قرار میگیرند. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن به عنوان مکمل میتواند در تقویت استخوان ها و مفاصل مفید باشد.