عضلات دسته‌هایی از الیاف هستند که منقبض و منبسط شده و حرکات را ایجاد می‌کنند. گرفتگی عضلانی به انقباض دردناک و غیر ارادی عضلات اسکلتی گفته می‌شود که در اثر عملکرد غیرطبیعی اعصاب ایجاد شده و می‌تواند ناتوان کننده باشد. گرفتگی عضلانی زمانی که دستگاه عصبی فرد تحت فشار است تشدید می‌شود. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند در رفع گرفتگی عضلات  تأثیری مستقیم داشته باشد.