قند یا گلوکز از مواد موجود در خون ما هست که از مواد غذایی جذب شده و سپس به‌صورت گلوکز به مصرف سلول‌های بدن می‌رسد. بخش اضافی قند موجود در خون، در کبد و ماهیچه ها ذخیره شده تا موقع نیاز، بدن از این ذخیره استفاده کند و انرژی مورد نیاز سلول‌ها تأمین شود.چنانچه میزان این ماده حیاتی از حدی پایین‌تر و یا بالاتر رود،  به بدن آسیب فراوانی وارد میشود، به همین دلیل تنظیم قند خون، اهمیت بسیار زیادی برای بدن دارد. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند در تنظیم قند خون تأثیری مستقیم داشته باشد.