فشار خون به فشاری میگویند که خون در جریان حرکت‌ خود، به دیواره رگ‌ها وارد کرده و از خطرناک‌ترین بیماری‌ها در جهان است. فشار خون بالا احتمال سکته و حمله قلبی   را تا چند برابر افزایش می‌دهد تا جایی که حتی منجر به مرگ افراد می‌شود. درصورت ابتلا به فشار خون بالا، باید با ایجاد تغییرات در سبک زندگی و تغذیه‌ آن را کنترل کرد. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند در تنظیم فشار خون تأثیری مستقیم داشته باشد.