کلسترول یک ماده طبیعی است که در بدن ساخته می‌شود، مقدار بیشتر این ماده (۷۵%) توسط کبد و مقدار کمتری از آن (۲۵%) از طریق مواد غذایی وارد بدن می‌شود، افزایش بیش از حد کلسترول برای بدن ضرر دارد اما میزان به اندازه این ماده نقش مهمی در حفظ غشای سلولی و ساخت هورمون‌ها ایفا می‌کند.در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن موجب تنظیم کلسترول خون در بدن میشود.