آرتروز وضعیتی است که غضروف بین مفاصل از بین می‌رود، در نتیجه استخوان های مفاصل که نزدیک بهم هستند، ساییده می‌شوند. سایش استخوان‌ها در مفصل منجر به درد، تورم، سفتی، کاهش توانایی حرکت می‌شود. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند در کاهش دردهای آرتروز مفید و اثربخش باشد.