اکثر زنان درد قاعدگی را تجربه می کنند. عموما دردهای قاعدگی به صورت فشار و پیچش در پایین شکم همزمان یا کمی قبل از شروع  قاعدگی ظاهر می‌شوند. درد پریود عموماً از ۲۴ -۷۲ ساعت طول می‌کشد. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند در کاهش دردهای قاعدگی تأثیری مستقیم داشته باشد.