میگرن سومین بیماری شایع جهان است که فرد با درد ضربان دار از شدت متوسط تا شدید مواجه میشود. میگرن با سردردهای شدید مشخص می‌شود و اغلب با تهوع، استفراغ و افزایش حساسیت به صدا و نور در اوج حمله همراه است. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن در کاهش سردرد و میگرن تأثیری مستقیم داشته باشد.