استرس، هرگونه فشاری است که بر ذهن یا جسم وارد می ‌شود. دلیل استرس اتفاقی است که منجر به احساس ناتوانی یا عصبانیت میشود. اضطراب به معنی ترس، نگرانی یا ناراحتی است که می ‌تواند واکنش به استرس باشد. اگر استرس و اضطراب در زندگی روزانه فرد اختلال ایجاد کند،باید رسیدگی و درمان شود. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند در کاهش اضطراب و استرس تأثیر بسزایی داشته باشد.