بهداشت دهان و پیشگیری از آسیب دیدن دندان اصولی کاملاً ساده دارد که در صورت رعایت آن‌ها هم از دندان‌ها  مراقبت میشود و هم دهان از باکتری‌ها و خوراکی‌های جامانده در آن که باعث بدبویی دهان نیز می‌شود، پاکسازی می‌شود و نتیجه اش لبخند زیبا، دندان‌ سالم و پاکیزگی دهان هست. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند در نظافت دهان و دندان تأثیرگذار باشد.