کلیه ها بعد از انجام وظیفه شان یعنی پاکسازی خون، سموم را وارد مثانه می کنند تا از این طریق دفع شود. به همین دلیل نیز مهم است که تمام کانال های ارتباطی بین کلیه با مثانه در شرایط خوب و بدون انسداد و در فضایی اسیدی باشند تا از بروز باکتری ها پیشگیری شود. از این رو حفظ سلامت و عملکرد مجاری ادراری در دفع سموم از بدن بسیار مهم است. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آنها موجب بهبود عملکرد مجاری ادراری و حفظ سلامت آن می شود.