ریه‌ها اکسیژن لازم را به سایر اعضای بدن می‌رسانند، بنابراین سالم و قوی نگه‌داشتن آن‌ها اهمیت زیادی دارد. امروزه افراد بسیاری بدلیل کرونا و آلودگی هوا درگیر بیماری‌های تنفسی هستند، با استفاده از پاکسازی ریه میتوان به کاهش التهاب و تقویت ریه ها پرداخت. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده مینمایید که مصرف آن میتواند به عنوان مکمل درمان موجب بهبود عملکرد مجاری تنفسی و ریه میشود.