نقش دمنوش های گیاهی در کاهش اضطراب و استرس چیزی فراتر از گرمای آرامش بخش یک نوشیدنی است و آن ترکیبات مفید موجود در این دمنوش ها است. دمنوش های گیاهی برخلاف داروهای شیمیایی عوارض جانبی نداشته و تاثیر فوق العاده ای بر عملکرد سیستم عصبی دارند. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن موجب بهبود عملکرد سیستم عصبی می شود.