چای و بسیاری از دمنوش های گیاهی حاوی مقدار بسیار زیادی پلی فنل، کاتچین، آنتی اکسیدان ها و سایر مواد فتوشیمیایی است که بیشرین فایده آن برای مغز و بهبود عملکرد آن است. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آنها موجب بهبود عملکرد مغز و تقویت آن می شود.