حالت تهوع به دلایل مختلف ایجاد میشود و ممکن است به استفراغ منجر گردد. افراد ممکن است به دلیل آلرژی به غذایی خاص یا داروها و یا داشتن مسائل پزشکی، به حالت تهوع دچار شوند. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند خاصیت ضد تهوع داشته باشد.