گاز روده همیشه در طول دستگاه گوارش، از معده تا مقعد، وجود دارد اما فقط زمانی که بیش از اندازه باشد یا باعث بروز درد شود، متوجه آن می شویم. گاز زیاد روده در معده یا روده ی بزرگ باعث بادگلو یا آروغ میشود. اگر گاز روده در روده کوچک جمع شود، باد زیادی از مقعد خارج می شود. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن ضد نفخ روده ای میباشد.