افسردگی در جامعه امروز اختلالی شایع اما جدی است که منجر به بهم خوردن زندگی طبیعی فرد و ایجاد احساسات منفی مانند غم، اضطراب، ناامیدی و عصبانیت در فرد می‌شود. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن به عنوان مگمل ضد افسردگی تأثیر فوق العاده ای دارد.