ضربان قلب معمولی معمولا بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربان در دقیقه است؛ با توجه به سن افراد تعداد ضربان قلب می‌تواند متفاوت باشد و از طرفی بالا و یا نامنظم بودن آن خبر از بیماری فرد می‌دهد. در اینجا محصولات خانواده نیوشا را مشاهده می نمایید که مصرف آن میتواند در تنظیم ضربان قلب مؤثر واقع شود.