زبان شناسی در طب سنتی

اولین و مهم ترین قسمت درمانگری، تشخیص درست بیماری هاست. روش های مختلفی برای تشخیص بیماری ها در طب سنتی وجود دارد از جمله مزاج شناسی، نبض شناسی، عنبیه شناسی، ناخن شناسی، زبان شناسی .... یکی از مهم ترین ابزارهای…

ادامه خواندنزبان شناسی در طب سنتی